Leerkracht

WebKwestie Twitter

Titel:  De middeleeuwse stad
Onderwerp:  Middeleeuwse stad:
  • Eten en drinken
  • Gezondheid, hygiëne en ziekte
  • Kleding en mode
  • Handel en ambachten
  • Stad en huizen
Schooltype:  Basisonderwijs
Groep  Groep 6-7-8
Vakgebieden:  Geschiedenis, Nederlands
Uitvoering door:  Tweetallen
Tijdsinvestering:  4 x 30 minuten
Opbrengst:  Krantenartikel
Leerpunten:
  • Het algemene leerdoel van deze WebQuest is: de leerlingen worden vaardiger in het selecteren van waardevolle informatie over het thema de middeleeuwse stad met behulp van een WebQuest.
  • De leerling kan, na de inleiding van de WebQuest en voorafgaand aan het bestuderen van de informatiebronnen, vijf vragen opschrijven over het gekozen onderwerp waarop hij/zij antwoord wil krijgen met behulp van informatie uit de bronnen.
  • De leerling kan met behulp van de bronnen op tenminste 4 van de 5 geformuleerde vragen antwoorden geven. De leerling kan de door hem/haar gevonden informatie verwoorden in een samenvatting van 200 woorden.
Extra materialen:  n.v.t.
WebQuestmaker: Menkelien Sikkema, Ilse Boswinkel en Kirsti Kemna in samenwerking met Ben van 't Noordende