Leerkracht

Titel:  De middeleeuwse stad
Onderwerp:  Middeleeuwse stad:
  • Eten en drinken
  • Gezondheid, hygiëne en ziekte
  • Kleding en mode
  • Handel en ambachten
  • Stad en huizen
Schooltype:  Basisonderwijs
Groep  Groep 6-7-8
Vakgebieden:  Geschiedenis, Nederlands
Uitvoering door:  Tweetallen
Tijdsinvestering:  4 x 30 minuten
Opbrengst:  Krantenartikel
Leerpunten:
  • Het algemene leerdoel van deze WebQuest is: de leerlingen worden vaardiger in het selecteren van waardevolle informatie over het thema de middeleeuwse stad met behulp van een WebQuest.
  • De leerling kan, na de inleiding van de WebQuest en voorafgaand aan het bestuderen van de informatiebronnen, vijf vragen opschrijven over het gekozen onderwerp waarop hij/zij antwoord wil krijgen met behulp van informatie uit de bronnen.
  • De leerling kan met behulp van de bronnen op tenminste 4 van de 5 geformuleerde vragen antwoorden geven. De leerling kan de door hem/haar gevonden informatie verwoorden in een samenvatting van 200 woorden.
Extra materialen:  n.v.t.
WebQuestmaker: Menkelien Sikkema, Ilse Boswinkel en Kirsti Kemna in samenwerking met Ben van 't Noordende.
Graag ontvangt www.webkwestie.nl een reactie van één van makers van deze webkwestie. Dat kan via het reactieformulier.