De Middeleeuwse Stad

webkwestie / webquest

Leerkracht

 • Titel: De middeleeuwse stad

 • Onderwerp: Middeleeuwse stad:

   • Eten en drinken

   • Gezondheid, hygiëne en ziekte

   • Kleding en mode

   • Handel en ambachten

   • Stad en huizen

 • Schooltype: Basisonderwijs groep 6-7-8

 • Vakgebieden: Geschiedenis, Nederlands

 • Uitvoering door: Tweetallen

 • Tijdsinvestering: 4 x 30 minuten

 • Opbrengst: Krantenartikel

 • Leerpunten:

   • Het algemene leerdoel van deze WebQuest is: de leerlingen worden vaardiger in het selecteren van waardevolle informatie over het thema de middeleeuwse stad met behulp van een WebQuest.

   • De leerling kan, na de inleiding van de WebQuest en voorafgaand aan het bestuderen van de informatiebronnen, vijf vragen opschrijven over het gekozen onderwerp waarop hij/zij antwoord wil krijgen met behulp van informatie uit de bronnen.

   • De leerling kan met behulp van de bronnen op tenminste 4 van de 5 geformuleerde vragen antwoorden geven. De leerling kan de door hem/haar gevonden informatie verwoorden in een samenvatting van 200 woorden.

 • Extra materialen: n.v.t.

 • WebQuestmaker: Menkelien Sikkema, Ilse Boswinkel en Kirsti Kemna in samenwerking met Ben van 't Noordende.

 • Graag ontvangt www.webkwestie.nl een reactie van één van makers van deze webkwestie. Dat kan via het reactieformulier.